28 Ιούν 2014

AAC, CDA, MCU, ACVB και HEPPV, κάθε ειδικότητα έχει την ορολογία της και κατά συνέπεια και τις συντομογραφίες της. Οι συντομογραφίες είναι χρήσιμα εργαλεία υψηλής ακρίβειας, οι οποίες συντομεύουν την επικοινωνία ανάμεσα σε ειδικούς. Όμως για κάποιον νέο σε μία χώρα οι συντομογραφίες αποτελούν τροχοπέδη. Ιδιαίτερα στο ξεκίνημα και…

Read More

12 Ιούν 2014

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πτυχίο Γερμανικών επιπέδου τουλάχιστον Β1 Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλεύτρια-νοσηλευτης χειρουργείου είναι προτέρημα (όχι προϋπόθεση) Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και συνείδηση ευθύνης Ετοιμότητα νοσηλευτικής φροντίδας για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μηχάνημα Τομέας Αρμοδιοτήτων…

Read More

10 Ιούν 2014

Πρίν από μερικά χρόνια, εάν μαζί με τις ιατρικές διέθετες και τις απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις, λίγο-πολύ είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις, που θα εργασθείς. Σήμερα η κατάσταση έχει ώς εξής: η ζήτηση (ξένων) ιατρών σε μεγάλες πόλεις είναι περιορισμένη. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη ροή γερμανόφωνων ιατρών, οι οποίοι επιλέγουν…

Read More