11 Μαρ 2015

Με αναφορά σε Νοσηλευτές/τριες και Τεχνολόγους Ακτινολόγους Το Β1 είναι ένα κομβικό σημείο στην εκμάθηση μίας γλώσσας, επειδή ο κάτοχος του Β1 θεωρείται για πρώτη φορα ως «ανεξάρτητος χρήστης» της γλώσσας (στα επίπεδα Α1 και Α2 χαρακτηρίζεται ως «βασικός χρήστης» της γλώσσας). Ο υποψήφιος του Β1 μπορεί να λειτουργεί…

Read More