27 Απρ 2015

στην περιοχή της Στουτγκάρδης. Ο πελάτης μας κατέχει ένα δίκτυο με συνολικά 80 κέντρα αιμοκάθαρσης (Dialysezentren) στη Γερμανία. Προϋποθέσεις:

Read More

01 Απρ 2015

Με αναφορά σε Ιατρούς, Νοσηλευτές/τριες και Τεχνολόγους Ακτινολόγους Το Β2 είναι το τέταρτο από τα έξι επίπεδα Γλωσσομάθειας  (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ). Εάν είσαι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσεων επιπέδου Β2, χαρακτηρίζεσαι «ανεξάρτητος χρήστης»  της γλώσσας, όπως δηλαδή και με…

Read More