09 Σεπ 2016
Εξέταση απόκτησης τίτλου ειδικότητας στη Γερμανία

Εξέταση απόκτησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη Γερμανία: Τι σας περιμένει

Όλα τελειώνουν μετά τις εξετάσεις για το πτυχίο; Ποτέ ξανά εξετάσεις; Αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό. Τουλάχιστον μία ακόμα εξέταση περιμένει τους ιατρούς στην καριέρα τους: Η εξέταση απόκτησης τίτλου ειδικότητας.

Εδώ θα σας εξηγήσουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εξέταση απόκτησης τίτλου ειδικότητας στη Γερμανία. Τι σας περιμένει;

Εύρος της εξέτασης απόκτησης τίτλου ειδικότητας

Στον κανονισμό μετεκπαίδευσης των ιατρικών συλλόγων των κρατιδίων προβλέπεται η διάρκεια και το εύρος της εξέτασης. Ανάλογα με την ειδικότητα, προϋπόθεση αποτελούν 4-6 έτη εκπαίδευσης. Στο χρόνο αυτό ο ειδικευόμενος ιατρός πρέπει να πληροί και να καταγράψει τις απαιτήσεις του κανονισμού. Ο κανονισμός αυτός είναι ένα είδος καταλόγου απαιτήσεων και αποτελείται από διαφορετικές, εξειδικευμένες μορφές θεραπείας, εξετάσεις και επεμβάσεις, τις οποίες πρέπει να πραγματοποιήσει μόνος του ο ειδικευόμενος ιατρός κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του.

Για αυτό μπορεί ο χρόνος εκπαίδευσης να υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια λόγω του καταλόγου απαιτήσεων.

Βεβαίωση δικαιώματος τίτλου ειδικότητας

Εκτός αυτού πρέπει ο εκπαιδεύων ιατρός να βεβαιώσει στον ειδικευόμενο το δικαίωμα τίτλου ειδικότητας. Σε ένα διεξοδικό, γραπτό πιστοποιητικό πρέπει να πάρει θέσει όσον αφορά την εκπαίδευση. Σε αυτό περιγράφονται οι αποκτηθείσες ικανότητες και γνώσεις και ιδιαίτερα αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο να λάβει τον τίτλο ειδικότητας.

Δήλωση για την εξέταση απόκτησης τίτλου ειδικότητας

Τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εξέταση πρέπει ο υποψήφιος να δηλωθεί για την εξέταση στον ιατρικό σύλλογο του κρατιδίου που υπάγεται. Για τη δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητες οι βεβαιώσεις απασχόλησης σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού εξετάσεων καθώς και το ημερολόγιο του ιατρικού συλλόγου, στο οποίο καταχωρείται ετησίως ο αριθμός εξετάσεων καθώς και οι συζητήσεις με τον υπεύθυνο ιατρό εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση στην εξέταση λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης. Ανάλογα με το κρατίδιο είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν στον υποψήφιο τα ονόματα των εξεταστών. Η επιτροπή εξέτασης αποτελείται κατά κανόνα από έναν πρόεδρο και 3 εξεταστές, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι ιατροί στην εξεταζόμενη ειδικότητα. Η εξέταση είναι μη δημόσια, προφορική εξέταση, η οποία διαρκεί 30-45 λεπτά. Αξιολογείται ως «επιτυχής» ή «μη επιτυχής». Δε δίδονται βαθμοί. Εξετάζεται το σύνολο του περιεχομένου της κατάρτισης, στο οποίο ανήκουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις και η ακτινολογία, εφόσον αποτελούν μέρος της κατάρτισης βάσει του σχετικού κανονισμού. Βασικές γνώσεις όπως παθογένεση, παθοφυσιολογία και ανατομία καθώς και γνώσεις της ειδικής βιβλιογραφίας, της μετανοσοκομειακής περίθαλψης και αποκατάστασης αποτελούν εκτός αυτού προϋπόθεση.

Στόχος: Η βεβαίωση τίτλου ειδικότητας

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση ο νέος ειδικευμένος ιατρός λαμβάνει από τον πρόεδρο της επιτροπής τη βεβαίωση τίτλου ειδικότητας. Στην περίπτωση που η εξέταση δεν είναι επιτυχής, λαμβάνει ο υποψήφιος γραπτή αιτιολόγηση καθώς και μία λίστα προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί μέχρι την αίτηση για επανάληψη της εξέτασης.

Και τώρα σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εξέταση για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας!

 

Όπως δημοσιεύτηκε στην praktischarzt.de