29 Μαρ 2018

Goethe-Zertifikat B2: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα εξέταση.

Η εξέταση του Goethe-Zertifikat B2 αλλάζει και από 01/01/2019 θα διεξάγεται σε 4 ξεχωριστές ενότητες, δηλαδή δε θα αποτελείται, πλέον, από 2 υποχρεωτικά μέρη (γραπτή ομαδική εξέταση και προφορική εξέταση ανά ζεύγη ή ατομική). Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να εξεταστεί σε όλες τις ενότητες, ή σε ορισμένες μόνο από αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενότητες είναι οι εξής:

  1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
  2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
  3. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
  4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Ο βαθμός δυσκολίας, τόσο για το Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους, όσο και για το Goethe-Zertifikat B2 για ενήλικες είναι ακριβώς ο ίδιος, απλώς τα θέματα στην πρώτη περίπτωση προσαρμόζονται ανάλογα. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει καμία διαφορά και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται.

Θα δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να εξεταστούν και ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες πάνω σ’ αυτό αναμένεται να δώσει το Ινστιτούτο Goethe σε μερικούς μήνες από τώρα.

Το Νοέμβριο του 2018 θα διεξαχθεί για τελευταία φορά η εξέταση του Goethe-Zertiikat B2 με την υπάρχουσα μορφή. Οι διαγωνιζόμενοι, σε περίπτωση που αποτύχουν, θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν εκ νέου (δηλώνοντας συμμετοχής εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας), μέχρι το Νοέμβριο του 2019.

Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση, κάντε κλικ:

Εδώ κι εδώ για την εξέταση των ενηλίκων.

Εδώ κι εδώ για την εξέταση των εφήβων.