27 Ιούν 2018
Ο μισθός ενός Νοσηλευτή στη Γερμανία

Ο μισθός ενός νοσηλευτή στη Γερμανία

Ο μισθός ενός νοσηλευτή στη Γερμανία είναι μια από τις πρώτες σκέψεις (και μετέπειτα ερωτήσεις) που θέλει να γνωρίζει ένας νοσηλευτής, όταν αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο για εργασία στην Γερμανία. Ποιος είναι ο βασικός μισθός, τι περιλαμβάνουν οι κρατήσεις, η ασφάλεια, επιδόματα, άδειες εορτών κ.τ.λ. Αξίζει μια τέτοια αλλαγή; Είναι ο μισθός ενός νοσηλευτή στη Γερμανία ικανός να εξασφαλίσει ένα αξιόλογο επίπεδο ζωής;

Πρόκειται για μια από τις 3 πρώτες ερωτήσεις κάθε υποψήφιου που γνωρίζουμε και ζητά την βοήθειά της Euromedicals για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ακούγονται και λέγονται διάφορα, είναι όμως έτσι; Εδώ σου μεταφέρουμε τα τελευταία δεδομένα που αφορούν τον μισθό ενός Νοσηλευτή στην Γερμανία.

Ο μισθός ενός Νοσηλευτή στη Γερμανία

Από τον Ιανουάριο του 2017 υπάρχουν νέοι κανονισμοί στην ταξινόμηση των επαγγελμάτων υγείας και από το 2019 αναμένεται μία αισθητή αύξηση μισθών και ταυτόχρονα βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σκοπός της γερμανικής πολιτικής, των συνδικάτων και των εργοδοτών είναι να αναβαθμίσουν το επάγγελμα του Νοσηλευτή με ένα νέο σύστημα αμοιβών. Έτσι, σε πρώτη φάση για τον κλάδο της νοσηλευτικής εισάγεται ένας νέος πίνακας πληρωμών.

Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τη συλλογική σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου (TVöD) του 2018, που εφαρμόζεται συχνά σε κρατικά ιδρύματα (βλ. πίνακα κάτω). Οι κάθετοι αριθμοί (Ρ5 έως Ρ16) αναφέρονται στα μισθολογικά κλιμάκια (Entgeltgruppe), π.χ. Ρ6 βοηθός Νοσηλευτή, Ρ7 Νοσηλευτής, Ρ8 Νοσηλευτής με πιο απαιτητικές αρμοδιότητες (ΜΕΘ, Χειρουργείο κλπ.), Ρ9 με διοικητικές αρμοδιότητες κλπ.

Οι οριζόντιοι αριθμοί (Stufe 1 έως Stufe 6) αναφέρονται στο χρονικό άξονα, δηλαδή στις μισθολογικές αυξήσεις ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας. Την πρώτη μέρα εργασίας ο μισθός ενός Νοσηλευτή στη Γερμανία, χωρίς επαγγελματική εμπειρία, αρχίζει από το 2 και στη συνέχεια ανεβαίνει ως το 6. H πρώτη αύξηση μισθού λαμβάνεται μετά από τρία χρόνια εργασίας, η δεύτερη αύξηση έρχεται μετά από δύο χρόνια εργασίας, η τρίτη μετά από τρία χρόνια, η τέταρτη μετά από τέσσερα χρόνια, η πέμπτη μετά από πέντε χρόνια κλπ.

Ένας Νοσηλευτής χωρίς προϋπηρεσία κατατάσσεται στο Ρ7 και στη Stufe 2 (η Stufe 1 καταργήθηκε από το 2017) και αμείβεται με 2.635,53€. Μετά από τρία χρόνια θα ανέβει μισθολογικά στην Stufe 3 (2.796€). Έτσι μπορεί κανείς να υπολογίσει το ύψος των αμοιβών ενός Νοσηλευτή με τα ανάλογα χρόνια προϋπηρεσίας. Για παράδειγμα μετά από 7 χρόνια εργασίας ένας Βοηθός Νοσηλευτή θα λάβει σήμερα 2.827,51€, ένας Νοσηλευτής 3.044,26€ και ένας Νοσηλευτής ΜΕΘ ή Χειρουργείου 3.107,51€.

Γενικά όταν μιλάμε για μισθό στη Γερμανία, αναφερόμαστε πάντα στο μικτό μισθό, επειδή ο καθαρός μισθός εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του καθενός. Οι ανύπαντροι έχουν τις περισσότερες κρατήσεις (φορολογική κατηγορία 1) και οι παντρεμένοι τις μικρότερες (φορολογική κατηγορία 3). Τι είναι οι κρατήσεις; Οι κρατήσεις εμπεριέχουν πολλά, ένα μερίδιο πληρώνει και ο εργοδότης, π.χ. εφορία, το μερίδιό σου για την ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εισφορά στο ταμείο ανεργίας κλπ. κλπ. Θέλεις να υπολογίσεις τον καθαρό μισθό σου, κοίτα εδώ (θα πρέπει να προσθέσεις μερικά δεδομένα σου όπως κρατίδιο, ηλικία κλπ. στα γερμανικά).

Στους μισθούς των Νοσηλευτών αναφερόμαστε πάντα στο βασικό μισθό. Αυτό γιατί το κάνουμε; Επειδή δε μπορούμε να γνωρίζουμε, πόσες βραδινές βάρδιες, ΣΚ, γιορτές, υπερωρίες κλπ. θα δουλεύεις. Επίσης αφήνουμε απ᾽έξω τα επιδόματα, επειδή διαφέρουν από κλινική σε κλινική. Εκτός αυτού έχουν διαφορετικό συντελεστή φορολόγησης (Zulagen φορολογούνται, Zuschläge δεν φορολογούνται).

\\ Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 4050,77 4192,78 4651,31 5185,82 5421,59
P 15 3963,78 4093,73 4418,63 4807,47 4955,97
P 14 3867,88 3994,70 4311,74 4742,49 4821,09
P 13 3771,99 3895,66 4204,83 4428,07 4485,71
P 12 3580,18 3697,57 3991,03 4171,29 4255,14
P 11 3388,39 3499,49 3777,23 3961,68 4045,53
P 10 3196,60 3301,40 3594,86 3736,35 3825,43
P 9 3039,39 3196,60 3301,40 3500,53 3584,38
P 8 2796,54 2932,80 3107,51 3248,61 3444,31
P 7 2635,53 2796,54 3044,26 3168,10 3295,68
P 6 2204,53 2363,07 2511,69 2827,51 2908,02 3056,61
P 5 2109,19 2325,89 2387,86 2486,92 2561,25 2735,85

Μισθολογικός πίνακας για το επάγγελμα
του νοσηλευτή στη Γερμανία (2017)

Στις μισθολογικές αυξήσεις στο Νοσοκομειακό χώρο πρωτοπορεί πάντα το δημόσιο και ακολουθούν μετά από ένα χρόνοπερίπου τα εκκλησιαστικά ιδρύματα και οι υπόλοιποι φορείς (AVR, ιδιωτικά ιδρύματα κλπ.). O μισθός ενός Νοσηλευτή στη Γερμανία, αυξάνεται επιπρόσθετα μετά από συμπληρωματική εκπαίδευση και εξειδίκευση (Weiterbildung). Εκτός αυτού υπάρχουν κάθε χρόνο διαπραγματεύσεις των συνδικαλιστικών οργάνων με εργοδότες. Έτσι επιτυγχάνονται τακτικά επιπρόσθετες αυξήσεις του μισθού, οι οποίες βέβαια είναι έξτρα.

Διάβασε επίσης:

Γιορτές και άδειες για νοσηλευτές και γιατρούς στη Γερμανία

Πολλοί Νοσηλευτές στη Γερμανία προσφέρονται για μία επιπρόσθετη απασχόληση (450-Euro-Job) στον ίδιο εργοδότη.  Με 2-4 φορές το μήνα επιπλέον απασχόλησης λαμβάνουν άλλα 450€ αφορολόγητα στο πορτοφόλι (σε ένα έτος είναι περισσότερα από 5.000€ επιπρόσθετα).

Εισόδημα νοσηλευτή ανάλογα με το είδος του ιδρύματος

Στους μισθούς των νοσηλευτών υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με το είδος του ιδρύματος. Οι ιδιώτες εργοδότες που δε δεσμεύονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πληρώνουν συνήθως χειρότερα.

Τέλος μισθολογικά παίζει ένα μικρό ρόλο και ο τόπος διαμονής. Ακόμα και σήμερα, σχεδόν 30 χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας, υπάρχει μία μικρή μισθολογική διαφορά μεταξύ δυτικής και ανατολικής Γερμανίας. Οι αποκλίσεις αυτές εκμηδενίζονται σταδιακά, σήμερα κυμαίνονται γύρω στα 100€ με 200€ μικτά. Μισθολογικές αποκλίσεις ανάμεσα σε πόλη και χωριό δεν υπάρχουν ή είναι ασήμαντες.

Σου άρεσε το άρθρο αυτό, ήταν κατατοπιστικό και χρήσιμο; Κάνε like και μοίρασέ το.

Έχεις ερωτήματα ή οτιδήποτε άλλο; Έλα σε επαφή μαζί μας, θα χαρούμε.

Euromedicals - Δημήτρης Αρσένης