30 Μαι 2018
Ζητούνται νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ΤΕ/ΠΕ στην Κολωνία, Γερμανία

    Για μεγάλο νοσοκομείο της Κολωνίας: Ζητούνται νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ΤΕ/ΠΕ στην Κολωνία, Γερμανία με ή χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  (για διάφορες κλινικές καθώς και για την εργαλειοδοσία χειρουργείου)   Προϋποθέσεις: Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕ ή ΠΕ Γερμανική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτικής (Berufsanerkennung) επιθυμητή, αλλά όχι προϋπόθεση Γνώση γερμανικών…

Read More