“Στο παραθυρο του νοσοκομειου”, ένα συγκινητικό φίλμ μικρού μήκους