Ροή Ελλήνων γιατρών, καθώς μεταναστεύουν οι Γερμανοί