Μεταναστεύουν Νοσηλεύτριες, το αδιέξοδο στην Ελλάδα, η ελπίδα για εργασία στη Γερμανία