“Κόκκινο χαλί” για νοσηλευτές από τη Βόρεια Ελλάδα