Η ρυθμιση opt-out για γιατρους στη Γερμανία. Τι χάνεις, αν την υπογράψεις!