Ζητούμε δύο Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές για το χειρουργικό τμήμα σε κλινική του Βερολίνου