Ζητούνται Ακτινολόγοι με ειδίκευση στην Πυρηνική Ιατρική