Το σωστό να λέγεται: νοσοκόμα ή νοσηλεύτρια; Krankenschwester ή Gesundheits- und Krankenpflegerin;