Μία νοσηλευτρια στη Γερμανια αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο για γιατρούς και νοσηλευτές