Απεργούν οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές του Charité λόγω έλλειψης συναδέλφων νοσηλευτών