Ενημέρωση για τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης Νοσηλευτών/τριών στη Γερμανία, καθώς και την πραγματοποίηση 6-μηνης Πρακτικής Άσκησης σε γερμανικό νοσοκομείο στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS Placement